Unga Republikaner

Pressmeddelande: Leve den nya spanska republiken!

hejaspanien

I dag tillkännagavs att Spaniens kung abdikerar. De spanska republikanerna har utannonserat demonstrationer i alla spanska städer till klockan 20:00 i kväll för att kräva att monarkin ersätts med en republik.

– Vi stödjer våra spanska vänner i deras krav på republik. De har inte glömt att det var diktatorn Franco som 1947 återupprättade den monarki som hade avskaffats 1931. Monarki är aldrig förenligt med demokrati och jämlikhet. Nu har ett demokratiskt och fritt Spanien möjlighet att avskaffa monarkin, säger Mia Sydow Mölleby, ordförande för Republikanska föreningen.

– Spanien kan bli ett föregångsland bland de sista monarkierna i Europa om de tar steget från monarki till republik. Tidigare har Italien och Grekland infört republik efter folkomröstningar. Jag hoppas att Spanien håller en folkomröstning och att även vi i Sverige får samma möjlighet. Leve den nya spanska republiken, säger Jonas Lundgren, förbundsordförande för Unga republikaner.

Republikanska föreningen är en partipolitiskt obunden förening som verkar för införandet av republik på demokratisk väg: www.repf.se

Unga republikaner är Republikanska föreningens ungdomsförbund och en partipolitiskt obunden organisation som verkar för införandet av republik på demokratisk väg: www.ungarepublikaner.se

Pressmeddelande: ”En kväll för vår demokrati” 19/12

I morgon, torsdagen den 19 december, arrangeras ”En kväll för vår demokrati” på Café Parallell i Stockholm. Samtidigt hålls en hyllningskonsert, ”En kväll för vår drottning”, för Silvia Bernadotte på Oscarsteatern i Stockholm. Vad är viktigast att fira?

– Sverige ska vara ett land där demokrati och jämlikhet inte bara hyllas i ord utan också i handling. Vårt land måste bli en republik. Jag känner inte Silvia Bernadotte och kommer därför inte heller att fira henne. Offentliga ämbeten ska inte gå i arv. Jag hyllar mycket hellre demokratin än en drottning, säger Erik Nordblad, ordförande för Republikanska föreningen Stockholm.

– Drottningar har sin givna plats i kortlekar, på schackbräden samt i historie- och sagoböcker. Att Silvia Bernadotte har fått en offentlig maktposition beror enbart på att ämbetet som statschef går i arv. Det är ett nederlag för alla oss som anser att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket. Ska vi ta demokratin på allvar kan vi varken ha en kung eller en drottning, säger Jonas Lundgren, ordförande för Unga republikaner.

En kväll för vår demokrati” äger rum torsdagen den 19 december klockan 18:00-19:30 på Café Parallell, Hornsgatan 149 nb, StockholM

http://parallelspace.se

Missa inte Dans för demokrati!

Missa inte Unga Republikaners gatufest Dans för demokrati som äger rum 15/9 från kl. 15 på Medborgarplatsen i Stockholm! Stockholm stad arrangerar en hyllningsfest för monarkin. Eftersom det är Internationella demokratidagen den 15/9 tycker vi tillfället är illa valt. Därför svarar Unga Republikaner och Republikanska Föreningens lokalavdelning i Stockholm genom att arrangera en gatufest för demokrati, mot monarki.

Kul utan kung, party utan prinsessa, rave för republik!

Kolla vårt Facebook-event: https://www.facebook.com/events/154380258094110/

Replik: KDU missar framtidståget

Det är intressant att se hur min och Jessica Schedvins artikel om Kristdemokratiska Ungdomsförbundets ställningstagande i fråga om Torekovkompromissen har föranlett ett svar från KDU. Det är dock ett svar som ger intrycket att KDU inte tillgodogjort sig vår debattartikel. KDU menar att Unga Republikaner försvarar Torekovkompromissen. Det stämmer till viss del. Naturligtvis hade det optimala varit att 1974 lägga ner kungahuset, omvandla Sverige till en republik där folkligt inflytande fanns över alla ämbeten i riket. Så blev tyvärr inte fallet. Torekovkompromissen har i mångt och mycket konserverat den svenska monarkin och lagt den i vakumförpackning. Där ligger den nu och väntar på, ja vadå? Bästföre-datumet är passerat med hundratals år.

Samtidigt är det märkligt och obehagligt när KDU vill riva upp Torekovkompromissen till förmån för ett ökat kungligt inflytande. Vad de verkar bortse ifrån är att monarkin redan idag beskär demokratin. Uppenbart är att detta är en situation KDU är komfortabla med och som man ytterligare vill förvärra genom att återinföra ytterligare förlegade traditioner. ”Den politiska makten tillhör givetvis politiskt valda representanter”, skriver KDU men vill samtidigt flytta ansvar som idag tillkommer posten som talman till kungen.

Demokrati och monarki hör inte ihop. Opinionen mot monarkin är stark. Fler och fler inser det odemokratiska och otidsenliga i monarkin. Framtiden tillhör inte kungar och prinsessor, den tillhör folkviljan och demokratin. Det är synd, men det ser ut som att KDU i frågan om Sveriges statsskick helt missar framtidståget.

/Jonas Lundgren, förbundsordförande
Unga Republikaner

KDU:s syn på monarkin oroar

1974 förhandlade socialdemokraterna och de borgerliga partierna fram en kompromiss gällande kungahuset. Kompromissen innebar att kungamakten kraftigt skulle beskäras, monarkins roll är allt sedan dess (i princip) bara ceremoniell. Nu, 39 år senare, vill Kristdemokratiska Ungdomsförbundet avskaffa Torekovkompromissen. I ett hyllningsmeddelande på förbundets hemsida uttlar sig förbundsordförande Sara Skyttedal. Skyttedal säger bland annat: ”KDU vill öka monarkins ceremoniella uppgifter och ge tillbaka monarkin de befogenheter de hade fore 1974”. Detta är i sig en motsägelse. Vad KDU verkar ha missat är att monarkin efter Torekovkomporomissens införande endast har haft ceremoniella uppgifter. Det inflytande som i och med kompromissen lyftes bort från monarkin var främst av politisk art.

Efter detta utspel att Skyttedal meddelat att KDU vill ge tillbaka de ceremoniella uppgifter som kungen hade före 1974. Vi kan meddela att detta bland annat innebär att KDU vill att kungen ska ha en roll vid regeringsbildandet.

I sitt korta men innehållsrika pressmeddelande menar KDU även att de vill ha en höjning av apanaget. Detta motiveras på något vis med att kungen har gjort ett bra jobb och att apanaget dessutom inte prisindexjusteras årligen. Det jävkliga med monarkin, vilket KDU verkar missa, är att oavsett om kungen gjort ett bra eller dåligt jobb så får han behålla sitt jobb. Detta på grund av att vår statschef i Sverige tillsätts genom avel. Som vi förstår KDU:s syn på saken så är detta inte bara en intäkt på att familjen Bernadotte är lite extra bra på att klippa band och inviga saker utan även att de är lite extra predestinerade att ha politiskt inflytande eftersom det är just detta som Skyttedal och KDU vill utvidga genom att avskaffa Torekovkompromissen.

När det gäller apanagehöjningen är det också märkligt att KDU vill ge högre apanage till just hovstaterna eftersom det är det apanaget som ständigt kritiseras för bristande redovisning. Vi ser det som beklagligt att KDU inte vill vara med och utveckla den svenska demokratin och öka det folkliga inflytandet genom införandet av republik.

/Jonas Lundgren, förbundsordförande Unga Republikaner
Jessica Schedvin, förbundsstyrelseledamot Unga Republikaner

Unga Republikaner och Republikanska Föreningen Stockholm arrangerar 15:e september: Dans för demokrati

Den 15/9 arrangerar Stockholm stad en dans på borggården på Stockholm slott för att fira att kungen suttit som Sveriges statschef i 40 år. Unga Republikaner har tagit initativ till en motdans. Vi arrangerar tillsammans med Republikanska Föreningen i Stockholm ett alternativt arrangemang som vi kallar för Dans för demokrati. Namnet kommer sig dels av att vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma att demokrati och monarki inte går ihop och dels av att den 15/9 ironiskt nog är Internationella Demokratidagen.

Vi hoppas ni vill komma och dansa mot monarki och för demokrati! För mer information, se vårt Facebook-event!
https://www.facebook.com/events/154380258094110/

Unga Republikaner i Malmö/Lund

Unga Republikaner har nu kontaktpersoner på 10 orter runt om i Sverige. Senast i raden är Malmö/Lund. Kontaktperson för Unga Republikaner Malmö/Lund är Axel Hallberg.
härfinnsvi20130716

Ännu en kontaktperson för Unga Republikaner

Idag har det blivit klart att Unga Republikaner har fått ännu en kontaktperson, denna gång i Kungsör. Peder Kostet är vår nya kontaktperson i staden. Han sällar sig till en växande skara av kontaktpersoner för vårt förbund. Idag finns Unga Republikaners kontaktpersoner på 9 platser över hela Sverige.

Unga Republikaner debatterade monarkin i finsk radio

Den 30/4 avgick Nederländernas drottning Beatrix. Detta och monarkin som statsskick debatterades i Radio Vega (YLE). I debatten deltog vår förbundsordförande Jonas Lundgren och mötte forskaren Maria Vainio-Kurtakko och kulturjournalisten Pia-Maria Lehtola.

Lyssna på debatten här: Har monarkierna en framtid?

Unga Republikaner svarar om monarki på Newsmill

jonasommonarki
Idag publicerar debattsidan Newsmill en artikel där vår förbundsordförande Jonas Lundgren svarar riksdagsledamoten Andreas Norlén om monarkin. Norléns artikel var en replik på en artikel skriven av förre ordföranden i Republikanska Föreningen, Peter Althin. Unga Republikaner replikerade genom Jonas Lundgren på Norlén i Althins ställe. Vår artikel kan du läsa här: Rojalister bygger en mur av ickeargument.

Uttalande från Unga Republikaners kongress: Protestera mot Eriksgatan

Under 2013 åker kungen och drottningen land och rike runt i en Eriksgata för att fira kungens 40 år
som svensk statschef. Detta är emellertid inget att fira. Monarkin är en kvarleva från förr som inte
är förenligt med demokratin. Demokrati utgår ifrån folkets styre av landet. I Sverige sker detta
folkstyre genom parlamentarisk representativ demokrati. Att Sveriges yttersta representant är tillsatt
medelst avel är inget charmigt eller fint. Det är pinsamt.

Vi, den unga generationen, vägrar fira kungabesök genom viftande med svenska flaggan och fjäsk
för förlegade auktoriteter. Vi uppmanar alla, gammal som ung, att protestera mot Eriksgatan när den
kommer till era landsändar. Att inte delta i denna folkfest för demokratiunderskottet i Sverige är inte
att vara en glädjedödare, det är att vara demokrat!

Antaget av delegaterna vid Unga Republikaners 4:e kongress i Stockholm, 12/4-2013.