Unga Republikaner

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse för Unga Republikaner 2017-18

Valberedningen har genomfört valberedningsarbetet inför Unga Republikaners förbundskongress. Målsättningen har varit att hitta en bra balans mellan gamla och nya ledamöter för att garantera en kontinuitet samt hitta personer från hela Sverige för att få en bra bredd i styrelsen.

header1

Valberedningens förslag till styrelse för Unga Republikaner 2017-2018:

Förbundsordförande:

Aza Cheragwandi, 23 år, Stockholm (omval)

Övriga ledamöter:

David Schönfelder, 27 år, Göteborg (omval)
Erik Adolfsson, 22 år, Göteborg (nyval)
Erik Vikström, 21 år, Boliden (nyval)
Esma Yagci, 17 år, Stockholm (nyval)
Johannes Nyqvist, 23 år, Karlstad (omval)
Mikael Eriksson, 27 år, Eskilstuna (nyval)
Olle Nykvist, 27 år, Stockholm (omval)

Valberedningens förslag till lekmannarevisor för Unga Republikaner 2017-2018:

Jonas Lundgren, 26 år, Stockholm (omval)

Väl mött på kongressen!

Jessica Schedvin

Valberedningen
Unga Republikaner

Pressmeddelande den 30 april 2017 – Fler unga blir republikaner

Pressmeddelande den 30 april 2017

Fler unga blir republikaner

I en unik mätning från Demoskop/Expressen visas att allmänhetens förtroende för kungahuset har sjunkit avsevärt de senaste åren från 45% till 39%. Andelen unga har också rekordlåga förtroendesiffror, där endast 27% har förtroende för kungahuset. Unga Republikaner ser med glädje på resultatet av republikanska kampanjerna och vill få än fler unga att bli republikaner.
– När vi åker runt och pratar med ungdomar ser vi att allt fler unga inser absurditeten med en statschef vars enda mandat är att han föddes i rätt familj vid rätt tidpunkt, säger Aza Cheragwandi, förbundsordförande för Unga Republikaner.
Andelen svenskar som har förtroende för kungen och hans familj har sjunkit stadigt sedan skandalboken kom ut 2010. Andelen svenskar som har mycket lite förtroende för kungahuset har ökat med 8% de senaste åren.
– Allt fler unga går med i republikanska rörelser och engagerar sig för rätten att utse vår statschef. Vi unga vägrar vara undersåtar i vårt samhälle, säger Aza Cheragwandi

Länk till mätningen: http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/demoskop-kungahuset-2017/

Unga Republikaner är en fristående ungdomsorganisation som driver frågan om en republik i Sverige i nära samverkan med Republikanska Föreningen. Vi samlar över 1000 unga republikaner från hela Sverige och driver den unga kampen mot monarki och för republik. http://ungarepublikaner.se

Kontakt: Aza Cheragwandi, aza.cheragwandi@repf.se, 070-935 40 33

Ny styrelse för Unga republikaner

Den 1 oktober 2016 ägde Unga republikaners förbundskongress rum i Stockholm. På kongressen diskuterades uttalanden och en ny förbundsstyrelse valdes.

Den nya förbundsstyrelsen består utav:

Aza Cheragwandi, förbundsordförande, Stockholm

Olle Nykvist, styrelseledamot, Örebro
Johannes Nyqvist, styrelseledamot, Karlstad
David Schönfelder, styrelseledamot, Stockholm

– Det är en stor ära att få leda detta viktiga förbund tillsammans med en klok styrelse. Arbetet för att väcka intresset kring republik hos Sveriges unga har bara börjat, säger Unga republikaners förbundsordförande Aza Cheragwandi.

Kongressuttalande: Riksdagsledamöter måste agera för republik

Vår kongress den 1 oktober 2016 antog följande uttalande:

Riksdagsledamöter måste agera för republik

Unga republikaner uppmanar riksdagens ledamöter att skriva förslag, motioner, om att avskaffa monarkin. Just nu pågår den allmänna motionstiden då riksdagsledamöterna kan lämna in motioner om alla frågor som riksdagen får besluta om. I år avslutas den allmänna motionstiden den 5 oktober klockan 16:30, så det börjar bli bråttom. Med bara några dagar kvar innan motionsstoppet vill Unga republikaner hjälpa de ofta mycket upptagna ledamöterna med att införa en fullt utvecklad demokrati genom att ge ett förslag till riksdagsmotion, som vilken riksdagsledamot som helst får ta och lämna in:

”Enskild motion

Motion till riksdagen
2016/17

av Förnamn Efternamn (parti)

Inför republik

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att republik ska införas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Sverige har varit en demokrati i snart 100 år och regeringsformen inleds med orden ”all offentlig makt utgår från folket”. Ändå står det i grundlagarna att Sverige ska ha en kung eller en drottning som statschef och att detta ämbete ska ärvas. Monarkin är inte förenlig med att all offentlig makt utgår från folket. Det hävdas ibland att kungafamiljen inte har någon offentlig makt, utan att de endast är representanter för Sverige. Den familj som anses representera det svenska folket kommer alltid ha otroligt mycket makt – makt över Sveriges relationer med andra länder, makt över Sveriges anseende internationellt och makt att påverka den svenska befolkningen. Nu är det dags att avsluta den långa kamp för demokrati som våra förfäder så tappert påbörjade i en tid då monarkin var en symbol för diktatur. Monarkin är i grunden oförenlig med demokrati. Riksdagen måste därför besluta om att ändra grundlagarna och påbörja övergången till republik.

Förnamn Efternamn (parti)”

Valberedningens förslag till kongressen 2016

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse för Unga republikaner verksamhetsåret 2016-2017:

Förbundsordförande
Aza Cheragwandi, nyval

Ledamöter
Olle Nykvist, nyval
Johannes Nyqvist, nyval
David Schönfelder, nyval

Valberedningens förslag till revisor för Unga republikaner verksamhetsåret 2016-2017:

Jonas Lundgren, nyval

För valberedningen
/Tariq Bacchus och Johan Kovaniemi

Kongresshandlingar 2016

Alla medlemmar i Unga republikaner kallas till kongress lördagen den 1 oktober klockan 14:00 i Stockholm. Kongressen äger rum på Republikanska föreningens kansli på Karlbergsvägen 86 B, Stockholm. Alla medlemmar har rösträtt på kongressen.

Facebook: www.facebook.com/events/620363888128448/

På kongressen kommer vi bland annat välja förbundsordförande, välja förbundsstyrelse och diskutera hur vi bäst bildar opinion för republik. Kongressen är din chans som medlem att påverka förbundet. Varmt välkommen!

Kongresshandlingar

1. Kongresskallelse (utskickad den 30 juni)

2. Unga republikaners stadgar

3. Dagordning för kongressen

4. Verksamhetsberättelse

5. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse

6. Revisionernas berättelse

7. Valberedningens förslag

Kongresshandlingarna kommer att finnas uppkopierade på plats. Vi bjuder på fika!

Kandidera till vår styrelse

Vi söker dig som vill vara med och leda Unga republikaner det kommande verksamhetsåret! Unga republikaner är partipolitiskt obundna och organiserar dig som är mellan 13-30 år. Kongressen äger rum i Stockholm den 1 oktober 2016.

Styrelsen arbetar aktivt med att påverka debatten för att Sverige ska bli en republik och samlar alla partipolitiska representanter under samma paraply.

Vi ser gärna att du har vana av föreningsarbete och en vilja att kreativt driva frågan om republik.

Skriv ett mejl till valberedning_unga_rep@repf.se senast den 1 september där du kort motiverar varför du passar som ledamot i förbundsstyrelsen för Unga republikaner! Vi söker naturligtvis även valberedning och revisorer.

Du är också varmt välkommen att föreslå personer som du skulle vilja se i styrelsen.

Kontakta gärna vår avgående ordförande Jonas Lundgren för frågor om styrelsearbetet:
Jonas Lundgren
Telefon: 073-535 75 76
Mail: jonas.lundgren@repf.se

Hälsningar från valberedningen
Johan Kovaniemi & Tariq Bacchus

Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse för Unga Republikaner verksamhetsåret 2014-2015

Jonas Lundgren
Föreslagen som: förbundsordförande (omval)
Ort: Stockholm
Sysselsättning: Politisk sekreterare

Jessica Schedvin
Föreslagen som: vice förbundsordförande (omval)
Ort: Stockholm
Sysselsättning: Studerande

Anton Hammar
Föreslagen som: ledamot (nyval)
Ort: Östersund
Sysselsättning: Ombudsman

Mats Jonsson
Föreslagen som: ledamot (nyval)
Ort: Ystad
Sysselsättning: Studerande

Per Pettersson
Föreslagen som: ledamot (nyval)
Ort: Stockholm
Sysselsättning: Kommunikatör

Linnea Wallsson
Föreslagen som: ledamot (nyval)
Ort: Umeå
Sysselsättning: Studerande

Anna Rosenius
Föreslagen som: ledamot (nyval)
Ort: Stockholm
Sysselsättning: Arbetar inom demensvården

För valberedningen
/Tariq Bacchus och Johan Kovaniemi

Pressmeddelande från UngRep & RepF: Kungliga bröllop är pr-jippon

I dag tillkännagavs att bröllopet mellan Carl Philip Bernadotte och Sofia Hellqvist kommer att äga rum den 13 juni. Eftersom det inte är någon statsangelägenhet att statschefens son gifter sig borde bröllopet ha fått vara en privat angelägenhet, men hovet har valt att göra det så offentligt som möjligt.

– Kungafamiljen gör medvetet sina privata tillställningar till offentliga pr-jippon. Det är en strategi för att behålla det politiska inflytande och de ekonomiska fördelar som de själva får genom monarkin. För med glitter och glamour kan de öka sin popularitet och flytta fokus från en angelägen diskussion om framtidens statsskick, säger Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby.

– Media, inte minst public service, uppvisar sina sämsta sidor när det gäller fjäsk och inställsamhet för kungligheterna. Samtidigt är det uppenbart att när strålkastarljuset riktas mot kungahuset så visas denna institutions otidsenlighet och absurditet. Offentliga ämbeten ska inte gå i arv, säger Jonas Lundgren, förbundsordförande för Unga republikaner.

Praktiskt inför kongressen

Kandidera till förbundsstyrelsen

Alla medlemmar har rätt att kandidera till förbundsstyrelsen för Unga Republikaner. Att sitta i förbundsstyrelsen är ett kul och varierande uppdrag. Du behöver inte vara styrelseproffs eller beredd att lägga 24 timmar per dygn på uppdraget! För att kandidera ska du skicka din ansökan till valberedning_unga_rep@repf.se. Det är bra om du skickar din ansökan så snart som möjligt. Frågor om uppdraget kan besvaras av förbundsordförande Jonas Lundgren, jonas.lundgren@repf.se.

Resa och boende

Unga Republikaner är inget rikt ungdomsförbund. Vi har inte möjlighet att bekosta resor till kongressen för medlemmar ute i landet. Däremot kommer det finnas möjlighet att delta i kongressen vi Skype. Är du intresserad av att delta på det sättet kan du maila till Jessica Schedvin, jessica.schedvin@gmail.com. För långväga medlemmar kommer vi inte kunna stå för några boendekostnader heller. Eventuellt kan vi ordna fram ett fåtal sängplatser hos medlemmar.

Kongresshandlingar
Handlingar mailas till anmälda kongressdeltagare senast två veckor innan kongressen. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan kongressen. Motioner mailas till jonas.lundgren@repf.se.

Här finns verksamhetsberättelse för föregående år att ta del av: Verksamhetsberättelse 2013-2014

Kallelse till kongress

Härmed kallas medlemmar i Unga Republikaner till kongress 3/11 kl. 18:00 i Stockholm. Kongressen äger rum på Republikanska Föreningens kansli på Karlbergsvägen 86B.

Logga

Kära medlem,

Det har gått längre tid än planerat sedan förra kongressen. Många av oss har ju fler järn i elden än bara det republikanska. Men nu är det dags. Jag vet att du säkert tycker att det skett lite för lite i Unga Republikaner de senaste månaderna men ibland är det så det blir. Vi har under verksamhetsåret dock byggt ut vårt nät av kontaktpersoner, synts och hörts i media och haft ett antal aktiviteter, bland annat ordnade vi Dans för demokrati på Medborgarplatsen i Stockholm.

Nu hoppas vi på ännu ett givande verksamhetsår i arbetet för ett demokratiskt Sverige där folket ges rätt att välja så a företrädare på alla nivåer! Det är dags för en systemuppdatering!

Vi ses på kongressen

/Jonas Lundgren, förbundsordförande

Krönika: Republik är en rättvisefråga

Monarkin upphör aldrig att fascinera. Inte som institution, som institution är den själsligt död och att den alls finns kvar är ett tecken på att tiden på många vis är ur led. Men monarkin fascinerar som bastiljon för ett system som ingen vettig människa försvarar idag. Ett system där man är mer värd beroende på sin härkomst.

I söndags döptes prinsessan Leonore. En mindre ceremoni än när prinsessan Estelle döptes men ändå en ”privat middag” med ett hundratal gäster. Media gick som vanligt i spinn i en helt okritisk och ganska grund analys av klänningar, tigrar och smycken, ordnar, medaljer och utmärkelser. Det som var uppseendeväckande denna gång var att media inte ens gjorde några tafatta försök att balansera bevakningen genom att ta upp frågan om det svenska statsskicket. Sådana diskussioner brukar åtminstone ha viss balans eftersom det måste finns någon typ av motpart. I många lagen har jag själv fått vara ställföreträdande festförstörare och i TV eller spalter fått lägga ut texten om det otidsenliga och orimliga i arvsmonarkin. Så inte denna gång. Vare sig jag eller någon annan republikan fick den möjligheten. Det här är signifikant för hur media fortfarande hyser en underdånighet gentemot kungahuset.

jag har en släkting som i hela sitt liv varit ett skolexempel på att livet inte är rättvist. Hon är också en ivrig förkämpe för att vi ska ha ett samhälle där vi hjälps åt och delar på de bördor som finns. Ändå hyser hon, i likhet med media, en vördnad för monarkin. Så förhåller det sig med många. Orsaken är väl antagligen att monarkin alltid har funnits där som en trygg hamn när förändringens vindar blåst. Samhället har utvecklats åt ett håll vars främsta signum är ”in med det nya, ut med det gamla”. Det har genomsyrat allt från reformen då Sverige fick enkammarriksdag till rivningen av Klarakvarteren i Stockholm. Utvecklingen har trots allt gått från ett orättfärdigt samhälle till mer av rättfärdighet och rättvisa. Men monarkin har isolerats från detta ock är alltjämt ett orättvisans fäste. Att det inte får förbli så är vi väl många som är överens om. Men vi måste jobba för det tillsammans. Gå med i Unga Republikaner för rättvisans skull du också!

/Jonas Lundgren, förbundsordförande för Unga Republikaner och medlem i Vänsterpartiet