Unga Republikaner

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse för Unga Republikaner 2017-18

Valberedningen har genomfört valberedningsarbetet inför Unga Republikaners förbundskongress. Målsättningen har varit att hitta en bra balans mellan gamla och nya ledamöter för att garantera en kontinuitet samt hitta personer från hela Sverige för att få en bra bredd i styrelsen.

header1

Valberedningens förslag till styrelse för Unga Republikaner 2017-2018:

Förbundsordförande:

Aza Cheragwandi, 23 år, Stockholm (omval)

Övriga ledamöter:

David Schönfelder, 27 år, Göteborg (omval)
Erik Adolfsson, 22 år, Göteborg (nyval)
Erik Vikström, 21 år, Boliden (nyval)
Esma Yagci, 17 år, Stockholm (nyval)
Johannes Nyqvist, 23 år, Karlstad (omval)
Mikael Eriksson, 27 år, Eskilstuna (nyval)
Olle Nykvist, 27 år, Stockholm (omval)

Valberedningens förslag till lekmannarevisor för Unga Republikaner 2017-2018:

Jonas Lundgren, 26 år, Stockholm (omval)

Väl mött på kongressen!

Jessica Schedvin

Valberedningen
Unga Republikaner

Som en PR-film för monarkin

Se debatten mellan Linnea Frank från Unga Republikaner och Jan Axelsson från SvT. Klicka på bilden!

Unga Republikaner är i Almedalen 2011

Vi kommer vara i Almedalen 2011 för att bevaka frågan kring statsskicket  tas upp under veckan. Ett tillfälle är ett seminarium som Tv4 anordnar angående hur medierna ska agera gentemot kungahuset med mera. Där kommer förstås vi närvara för att observera och ställa frågor om det blir relevant för oss. Sen verkar det inte äga rum så mycket mer seminarium som är relevanta för oss att gå på. Vilket vi förstås hoppas förbättras till kommande år. Så det år blir till att mest att bevaka partiledartalen och se hur de behandlar denna fråga i sina tal och mingla för att hitta möjliga samarbetspartner. Har du tips på event  får du gärna kontakta oss genom twitter @ungrepublik eller på Facebook sök på Unga Republikaner.

Den som kommer vara vår representation på plats är Andreas Froby, @andreasfroby.