Unga Republikaner

Pressmeddelande: Leve den nya spanska republiken!

hejaspanien

I dag tillkännagavs att Spaniens kung abdikerar. De spanska republikanerna har utannonserat demonstrationer i alla spanska städer till klockan 20:00 i kväll för att kräva att monarkin ersätts med en republik.

– Vi stödjer våra spanska vänner i deras krav på republik. De har inte glömt att det var diktatorn Franco som 1947 återupprättade den monarki som hade avskaffats 1931. Monarki är aldrig förenligt med demokrati och jämlikhet. Nu har ett demokratiskt och fritt Spanien möjlighet att avskaffa monarkin, säger Mia Sydow Mölleby, ordförande för Republikanska föreningen.

– Spanien kan bli ett föregångsland bland de sista monarkierna i Europa om de tar steget från monarki till republik. Tidigare har Italien och Grekland infört republik efter folkomröstningar. Jag hoppas att Spanien håller en folkomröstning och att även vi i Sverige får samma möjlighet. Leve den nya spanska republiken, säger Jonas Lundgren, förbundsordförande för Unga republikaner.

Republikanska föreningen är en partipolitiskt obunden förening som verkar för införandet av republik på demokratisk väg: www.repf.se

Unga republikaner är Republikanska föreningens ungdomsförbund och en partipolitiskt obunden organisation som verkar för införandet av republik på demokratisk väg: www.ungarepublikaner.se

Grundlagsutredningen är här

Nu har Republikanska Föreningens författningsutredningen om det demokratiska alternativet till det diktatoriska elementet av statsskicket, som monarkin är, offentliggjorts. Utredningsförfattarna har varit Mats Einarsson (V ) som ingick i Grundlagsutredningen 2004-2008 och Jesper Svensson, politisk sekreterare hos Folkpartiet Liberalerna.

– Vi har i dag presenterat konkreta och detaljerade förslag till en svensk republikansk författning. Faktum är att det inte krävs särskilt stora förändringar av grundlagen för att ersätta monarken med en demokratiskt vald statschef, säger Mats Einarsson, som har varit huvudutredare.

– Stödet för republik har ökat under senare år och det är nu dags att börja gå från ord till handling. I ett demokratiskt land ska inte medlemmarna i en viss familj ha exklusiv arvsrätt till ett offentligt ämbete, säger Jesper Svensson, som har varit biträdande utredare.

Läs utredningen här.

Se Republikanska Föreningens pressmeddelande

Utredningens förslag i korthet:

  • Monarken ersätts av en demokratiskt val president.
  • Presidenten väljs av folket eller av riksdagen (båda alternativen ges i utredningen).
  • Ämbetsperioden ska vara sex år.
  • Komplett författningsförslag med ändringar i regeringsformen, riksdagsordningen och vallagen.
  • Relativt få förändringar krävs i den nuvarande författningen.
  • En republikansk författning innebär endast ändringar i 21 av regeringsformens 175 paragrafer.
  • Regeringsformens portalparagraf blir: ”All offentlig makt i republiken Sverige utgår från folket.”
  • Successionsordningen upphävs.
  • En övergång till republik bör föregås av en folkomröstning.

Alternativet: Republiken Sverige

På Republikanska Föreningens kongress den 12 november presenterades ett utkast till en grundlagsutredning, som tillsatts av föreningen, som kommer vara helt färdigt i början av 2012. Utredarna är Mats Einarsson och Jesper Svensson, dock har dem tagit en del experter tills sin hjälp. Utredningens uppgift är att utreda fram hur en framtida svensk republik kan se ut.

De förslag som presenterades två alternativa vägar att gå ett där man ersätter monarkin med en republik där Riksdagen väljer statschef som då får titeln ”President” eller där folket väljer statschefen i direkta majoritetsval med samma titel, som med ett system där Riksdagen väljer statschefen. I ingen av de föreslagna alternativen vill utredarna ge president någon mer makt än vad monarken har i dag.

I det alternativet där Riksdagen väljer så har då varje riksdagsledamot nomineringsrätt, medan i ett system med direkta val så har Riksdagens partier eller en särskild nomineringsgrupp med minst 20 000 väljare bakom sig, nomineringsrätt.

I de båda huvudalternativen ska det råda majoritetsval där absolut majoritet krävs för att bli vald, så om ingen av kandidaterna får majoritet vid en första omgång ska en andra omgång hållas med de två kandidater som fick mest röster.

Oavsett vilka av huvudalternativen som väljs ska begränsningen av presidentens ämbetsperiod vara 6 år. Utredarna diskuterade om det ska vara en begränsning av hur många gånger man får ställa om till omval, dock ansåg utredarna att det av demokratisk synpunkt inte är bra idé då det begränsar Riksdags- eller väljarmajoriteten att få uttryck för sin vilja vem de vill ha som president.

Det diskuterades om Riksdagen skulle kunna väcka misstroendeförklaring mot presidenten,  dock föreslog inte utredarna något sådant då man tyckte att då statschef är mer en symbolisk person. De ansågs dock att frågan ska diskuteras vidare.

Vissa små förändringar av statschefens befogenheter bör dock ske anser utredarna. Statschefen ska exempelvis överta talmannens uppgift att föreslå regeringsbildare vid statsråds och regeringens avgång.

Övriga förändringar är också att till skillnad från dagens kungahuset ska presidenten vara möjlig att granskas av konstitutionsutskottet. Sen beroende på vilken av huvudalternativen det blir ska riksdagsordningen eller valordningen ändras efter de konsekvenser som de får av som beskrivits ovan.

Utredarna berörde kort i sin presentation andra alternativ som skulle kunna införas efter monarkins avskaffande, som att talmannen blir statschef, att statsministern blir både stat- och regeringschef eller att vi helt avskaffar statschefstiteln ur de svenska politiska systemet och fördelar ut det saker den nuvarande statschefen gör på olika andra figurer som statsministern, talmannen, statsråd, riksdagsledamöter mm.  Det kom en del synpunkter på just att de berörde de andra alternativ så kort fram för allt att de inte kollade närmare på idén på ett statschefslöst statsskick. Som ansågs av vissa medlemmar under seminariet skulle vara den som i folkets medvetande verkade som minst förändring av dagens läge, även om det rent författningstekniskt är en större förändring än utrednings två huvudalternativ.  Nu vill vi i Unga Republikaner starta en ordentligt debatt om alternativ som lever parallellt  med debatten om avskaffande av monarkin. Därför bjuder vi nu det politiska ungdomsförbunden antagligen om de förespråkar republik så representanter för ungdomsförbunden eller om det finns medlemmar från de övriga, att skriva ett inlägg här på vår hemsida vad det har för idéer kring alternativet.

För att läsa mer om utredning se här:

Utredningens förord

Utredningens författningsförslag

Utredningens frågeställningar inför ett republikansk statsskick