UR:s Förbundsordförande öppnar upp för samtal med Ungdomsförbund.

Under styrelsemötet den 8:e Januari 2022 beslutade Mark-Amadeus Chivu med styrelse att öppna upp för dialog och ökat samarbete med olika sympatiserande organisationer och framförallt politiska ungdomsförbund. 

Unga Republikaner är en partipolitiskt obunden organisation. Samarbete med ett brett urval politiska ungdomsförbund och andra organisationer som sympatiserar är nyckeln till att avveckla den sista biten av monarki vi har kvar. Styrelsen har nu öppnat upp för dialog med de politiska ungdomsförbunden. Detta är precis vad jag lovade på kongressen i höstas. Jag levererar och kommer att fortsätta följa de planer jag gick till val på. Nu hoppas jag att ungdomsförbunden som sympatiserar med oss i monarkifrågan svarar på denna inbjudan och tar ansvar för att göra sin del i avvecklingen av monarkin, säger Unga Republikaners förbundsordförande Mark A. Chivu.