Unga Republikaner

Aktuellt

KDU:s syn på monarkin oroar

1974 förhandlade socialdemokraterna och de borgerliga partierna fram en kompromiss gällande kungahuset. Kompromissen innebar att kungamakten kraftigt skulle beskäras, monarkins roll är allt sedan dess (i princip) bara ceremoniell. Nu, 39 år senare, vill Kristdemokratiska Ungdomsförbundet avskaffa Torekovkompromissen. I ett hyllningsmeddelande på förbundets hemsida uttlar sig förbundsordförande Sara Skyttedal. Skyttedal säger bland annat: ”KDU vill öka monarkins ceremoniella uppgifter och ge tillbaka monarkin de befogenheter de hade fore 1974”. Detta är i sig en motsägelse. Vad KDU verkar ha missat är att monarkin efter Torekovkomporomissens införande endast har haft ceremoniella uppgifter. Det inflytande som i och med kompromissen lyftes bort från monarkin var främst av politisk art.

Efter detta utspel att Skyttedal meddelat att KDU vill ge tillbaka de ceremoniella uppgifter som kungen hade före 1974. Vi kan meddela att detta bland annat innebär att KDU vill att kungen ska ha en roll vid regeringsbildandet.

I sitt korta men innehållsrika pressmeddelande menar KDU även att de vill ha en höjning av apanaget. Detta motiveras på något vis med att kungen har gjort ett bra jobb och att apanaget dessutom inte prisindexjusteras årligen. Det jävkliga med monarkin, vilket KDU verkar missa, är att oavsett om kungen gjort ett bra eller dåligt jobb så får han behålla sitt jobb. Detta på grund av att vår statschef i Sverige tillsätts genom avel. Som vi förstår KDU:s syn på saken så är detta inte bara en intäkt på att familjen Bernadotte är lite extra bra på att klippa band och inviga saker utan även att de är lite extra predestinerade att ha politiskt inflytande eftersom det är just detta som Skyttedal och KDU vill utvidga genom att avskaffa Torekovkompromissen.

När det gäller apanagehöjningen är det också märkligt att KDU vill ge högre apanage till just hovstaterna eftersom det är det apanaget som ständigt kritiseras för bristande redovisning. Vi ser det som beklagligt att KDU inte vill vara med och utveckla den svenska demokratin och öka det folkliga inflytandet genom införandet av republik.

/Jonas Lundgren, förbundsordförande Unga Republikaner
Jessica Schedvin, förbundsstyrelseledamot Unga Republikaner

Unga Republikaner och Republikanska Föreningen Stockholm arrangerar 15:e september: Dans för demokrati

Den 15/9 arrangerar Stockholm stad en dans på borggården på Stockholm slott för att fira att kungen suttit som Sveriges statschef i 40 år. Unga Republikaner har tagit initativ till en motdans. Vi arrangerar tillsammans med Republikanska Föreningen i Stockholm ett alternativt arrangemang som vi kallar för Dans för demokrati. Namnet kommer sig dels av att vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma att demokrati och monarki inte går ihop och dels av att den 15/9 ironiskt nog är Internationella Demokratidagen.

Vi hoppas ni vill komma och dansa mot monarki och för demokrati! För mer information, se vårt Facebook-event!
https://www.facebook.com/events/154380258094110/

Unga Republikaner i Malmö/Lund

Unga Republikaner har nu kontaktpersoner på 10 orter runt om i Sverige. Senast i raden är Malmö/Lund. Kontaktperson för Unga Republikaner Malmö/Lund är Axel Hallberg.
härfinnsvi20130716

Pressmeddelande: Myndigheterna måste skärpa sig!

Under gårdagen (1/6-2013) publicerade Aftonbladet ett avslöjande om hur dokument och korrespondens som sker mellan kungahuset och olika länsstyrelser inte diarieförs och därmed inte är tillgängliga för journalister, opinionsbildare och intresserad allmänhet. Korrespondensen med kungahuset samt kritiska brev gällande kungahuset från privatpersoner hamnar ibland inne på enskilda tjänstemäns kontor och diarieförs inte.

Myndigheternas hantering av korrespondensen med kungahuset lider av en uppenbarligen osund kultur, och verkar ha gjort så under en lång tid. Man kan fråga sig om detta inte är ett brott mot Offentlighets- och sekretesslagens krav på god sed. Korrespondens med kungahuset måste hanteras som alla andra handlingar och göras tillgängliga för allmänheten. Den myndighetskultur som Aftonbladet berättar om den 1/6-2013 är tveksam ur demokratihänseende och dessutom problematisk för ett förbund som Unga Republikaner, som arbetar med opinionsbildning i statsskicksfrågor. – Med anledning av Aftonbladets avslöjande kräver Unga Republikaner att samtliga svenska myndigheter ser över sina rutiner beträffande kommunikation med kungahuset och åtgärdar eventuella fel, säger Jonas Lundgren, förbundsordförande för Unga Republikaner. – Offentlighetsprincipen är grundläggande för demokratin i Sverige. Att genom hemlighetsmakeri försvåra vår granskning av statskicket är oacceptabelt, menar Emil Claesson, förbundssekreterare för Unga Republikaner. – Vi ser ständigt exempel på hur monarkin särbehandlas på olika sätt. För oss är det självklart att samma regler ska gälla för dem och frågor som berör dem som gäller för alla andra, avslutar Jonas Lundgren

Presskontakt: Jonas Lundgren, förbundsordförande Unga Republikaner Mail: jonas.lundgren@repf.se Telefon: 073 535 7576

Johanna And, pressekreterare Unga Republikaner Mail: johanna.and@luf.se

Uttalande: Kungligt bröllop väcker republikaner

Gemensamt uttalande antaget av Unga Republikaner och Republikanska Föreningen.
Helgens bröllop mellan Madeleine Bernadotte och Christopher O’Neill borde vara en privat angelägenhet, men så är inte fallet. Deras giftermål får uppmärksamhet eftersom hon kan ärva Sveriges högsta offentliga ämbete.
– Offentliga ämbeten ska inte gå i arv och för mig är inte bröllopet viktigare än något annat bröllop. Trots en massiv mediebevakning utan sans och balans är detta bröllop inget som hela Sverige kommer att hylla. Jag och väldigt många med mig firar det inte, säger Anna Steele, vice ordförande för Republikanska föreningen.

– Ju mer strålkastarljuset riktas mot kungahuset, desto tydligare framstår denna institutions otidsenlighet och absurditet. Ett exempel är att Madeleine Bernadotte var tvungen att få både ett samtycke att gifta sig från sin far och ett godkännande från regeringen. Mediernas uppiskade bröllopshysteri kommer att väcka republikanen i många människor, säger Jonas Lundgren, ordförande för Unga republikaner.

Ännu en kontaktperson för Unga Republikaner

Idag har det blivit klart att Unga Republikaner har fått ännu en kontaktperson, denna gång i Kungsör. Peder Kostet är vår nya kontaktperson i staden. Han sällar sig till en växande skara av kontaktpersoner för vårt förbund. Idag finns Unga Republikaners kontaktpersoner på 9 platser över hela Sverige.

Unga Republikaner debatterade monarkin i finsk radio

Den 30/4 avgick Nederländernas drottning Beatrix. Detta och monarkin som statsskick debatterades i Radio Vega (YLE). I debatten deltog vår förbundsordförande Jonas Lundgren och mötte forskaren Maria Vainio-Kurtakko och kulturjournalisten Pia-Maria Lehtola.

Lyssna på debatten här: Har monarkierna en framtid?

Unga Republikaner svarar om monarki på Newsmill

jonasommonarki
Idag publicerar debattsidan Newsmill en artikel där vår förbundsordförande Jonas Lundgren svarar riksdagsledamoten Andreas Norlén om monarkin. Norléns artikel var en replik på en artikel skriven av förre ordföranden i Republikanska Föreningen, Peter Althin. Unga Republikaner replikerade genom Jonas Lundgren på Norlén i Althins ställe. Vår artikel kan du läsa här: Rojalister bygger en mur av ickeargument.

Uttalande från Unga Republikaners kongress: Protestera mot Eriksgatan

Under 2013 åker kungen och drottningen land och rike runt i en Eriksgata för att fira kungens 40 år
som svensk statschef. Detta är emellertid inget att fira. Monarkin är en kvarleva från förr som inte
är förenligt med demokratin. Demokrati utgår ifrån folkets styre av landet. I Sverige sker detta
folkstyre genom parlamentarisk representativ demokrati. Att Sveriges yttersta representant är tillsatt
medelst avel är inget charmigt eller fint. Det är pinsamt.

Vi, den unga generationen, vägrar fira kungabesök genom viftande med svenska flaggan och fjäsk
för förlegade auktoriteter. Vi uppmanar alla, gammal som ung, att protestera mot Eriksgatan när den
kommer till era landsändar. Att inte delta i denna folkfest för demokratiunderskottet i Sverige är inte
att vara en glädjedödare, det är att vara demokrat!

Antaget av delegaterna vid Unga Republikaners 4:e kongress i Stockholm, 12/4-2013.

Handlingar till kongressen

Nu finns handlingar till Unga Republikaners 3:e kongress här på hemsidan. Glöm heller inte att anmäla dig till kongressen och skicka motioner till ungarepublikaner@ymail.com senast 1/4-2013 kl. 23:59 så att förbundsstyrelsen kan planera kongressen och fastställa motionssvar.

Kongressen äger rum på Republikanska Föreningens kansli, Karlbergsvägen 86 B, 4 trappor, Stockholm. Om du vill delta via Skype ska även det anmälas till ungarepublikaner@ymail.com senast 1/4-2013 kl. 23:59.

Här hittar du kongresshandlingarna

Anmäl dig till Unga Republikaners kongress

Ungreplogga

Unga Republikaner har sin kongress på Republikanska Föreningens kansli fredagen den 12/4 klockan 18:00. Vill du delta måste du anmäla dig till ungarepublikaner@ymail.com senast den 1/4 klockan 23:59. Samma datum utgör motionsstopp till kongressen. Anledningen till att du måste skicka motioner och anmäla ditt deltagande på kongressen i förväg är att förbundsstyrelsen ska kunna förbereda kongressen och för att de ska ha möjlighet att svara på inkomna motioner.

Så glöm inte att anmäla dig till vår kongress och skicka motioner senast den 1 /4, vi ses på kongressen!

OBSERVERA: Planerar du att delta vid Republikanska Föreningens kongress som är dagen efter Unga Republikaners kongress, alltså den 13/4 gäller samma sista datum för anmälning till deras kongress som till vår.

Grattis Växjö!

Nu har Unga Republikaner en kontaktperson även i Växjö! Hon heter Natalie Hall Serrate och nås på mailadressen natalie_serrate@hotmail.com. Kontaktpersoner för Unga Republikaner finns även i Luleå, Umeå, Stockholm, Stockholms Universitet, Göteborg och Helsingborg. Vill du hitta din lokala kontaktperson? Kolla på Här finns vi! Vill du bli kontaktperson för Unga Republikaner på din hemort? Kontakta t.f. Förbundsordförande Jonas Lundgren på jonas.lundgren@repf.se!