Unga Republikaner

Aktuellt

Praktiskt inför kongressen

Kandidera till förbundsstyrelsen

Alla medlemmar har rätt att kandidera till förbundsstyrelsen för Unga Republikaner. Att sitta i förbundsstyrelsen är ett kul och varierande uppdrag. Du behöver inte vara styrelseproffs eller beredd att lägga 24 timmar per dygn på uppdraget! För att kandidera ska du skicka din ansökan till valberedning_unga_rep@repf.se. Det är bra om du skickar din ansökan så snart som möjligt. Frågor om uppdraget kan besvaras av förbundsordförande Jonas Lundgren, jonas.lundgren@repf.se.

Resa och boende

Unga Republikaner är inget rikt ungdomsförbund. Vi har inte möjlighet att bekosta resor till kongressen för medlemmar ute i landet. Däremot kommer det finnas möjlighet att delta i kongressen vi Skype. Är du intresserad av att delta på det sättet kan du maila till Jessica Schedvin, jessica.schedvin@gmail.com. För långväga medlemmar kommer vi inte kunna stå för några boendekostnader heller. Eventuellt kan vi ordna fram ett fåtal sängplatser hos medlemmar.

Kongresshandlingar
Handlingar mailas till anmälda kongressdeltagare senast två veckor innan kongressen. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan kongressen. Motioner mailas till jonas.lundgren@repf.se.

Här finns verksamhetsberättelse för föregående år att ta del av: Verksamhetsberättelse 2013-2014

Kallelse till kongress

Härmed kallas medlemmar i Unga Republikaner till kongress 3/11 kl. 18:00 i Stockholm. Kongressen äger rum på Republikanska Föreningens kansli på Karlbergsvägen 86B.

Logga

Kära medlem,

Det har gått längre tid än planerat sedan förra kongressen. Många av oss har ju fler järn i elden än bara det republikanska. Men nu är det dags. Jag vet att du säkert tycker att det skett lite för lite i Unga Republikaner de senaste månaderna men ibland är det så det blir. Vi har under verksamhetsåret dock byggt ut vårt nät av kontaktpersoner, synts och hörts i media och haft ett antal aktiviteter, bland annat ordnade vi Dans för demokrati på Medborgarplatsen i Stockholm.

Nu hoppas vi på ännu ett givande verksamhetsår i arbetet för ett demokratiskt Sverige där folket ges rätt att välja så a företrädare på alla nivåer! Det är dags för en systemuppdatering!

Vi ses på kongressen

/Jonas Lundgren, förbundsordförande

Krönika: Republik är en rättvisefråga

Monarkin upphör aldrig att fascinera. Inte som institution, som institution är den själsligt död och att den alls finns kvar är ett tecken på att tiden på många vis är ur led. Men monarkin fascinerar som bastiljon för ett system som ingen vettig människa försvarar idag. Ett system där man är mer värd beroende på sin härkomst.

I söndags döptes prinsessan Leonore. En mindre ceremoni än när prinsessan Estelle döptes men ändå en ”privat middag” med ett hundratal gäster. Media gick som vanligt i spinn i en helt okritisk och ganska grund analys av klänningar, tigrar och smycken, ordnar, medaljer och utmärkelser. Det som var uppseendeväckande denna gång var att media inte ens gjorde några tafatta försök att balansera bevakningen genom att ta upp frågan om det svenska statsskicket. Sådana diskussioner brukar åtminstone ha viss balans eftersom det måste finns någon typ av motpart. I många lagen har jag själv fått vara ställföreträdande festförstörare och i TV eller spalter fått lägga ut texten om det otidsenliga och orimliga i arvsmonarkin. Så inte denna gång. Vare sig jag eller någon annan republikan fick den möjligheten. Det här är signifikant för hur media fortfarande hyser en underdånighet gentemot kungahuset.

jag har en släkting som i hela sitt liv varit ett skolexempel på att livet inte är rättvist. Hon är också en ivrig förkämpe för att vi ska ha ett samhälle där vi hjälps åt och delar på de bördor som finns. Ändå hyser hon, i likhet med media, en vördnad för monarkin. Så förhåller det sig med många. Orsaken är väl antagligen att monarkin alltid har funnits där som en trygg hamn när förändringens vindar blåst. Samhället har utvecklats åt ett håll vars främsta signum är ”in med det nya, ut med det gamla”. Det har genomsyrat allt från reformen då Sverige fick enkammarriksdag till rivningen av Klarakvarteren i Stockholm. Utvecklingen har trots allt gått från ett orättfärdigt samhälle till mer av rättfärdighet och rättvisa. Men monarkin har isolerats från detta ock är alltjämt ett orättvisans fäste. Att det inte får förbli så är vi väl många som är överens om. Men vi måste jobba för det tillsammans. Gå med i Unga Republikaner för rättvisans skull du också!

/Jonas Lundgren, förbundsordförande för Unga Republikaner och medlem i Vänsterpartiet

Krönika: Demokratisering av statsskicket är en frihetsfråga

Det är få tillfällen som det är så uppenbart vilka förlegade traditioner som monarkin står för som idag. Idag har vi under hela dagen kunnat följa den exponering som två barn utsätts för – utan att själva ha kunnat vare sig välja eller påverka det.

Nationaldagen är en dag då det är passande att uppmärksamma att vi i Sverige lever i en demokrati där både du och jag har rätt att tycka vad vi vill. Det är någonting att värna. Det är även dags att utöka demokratiseringen och gå fullt ut. Det är dags att Sverige byter statsskick till republik.

Monarki och frihet är varandras motpoler. Unga Republikaners antagonister talar ofta om att värna historien, seder och traditioner, men att maniskt hålla fast vid odemokratiska principer är inte värdigt en demokrati. Vi har rätt till någonting bättre.

Lika mycket som vi har rätt att välja skola, arbete, bostadsort och politiska företrädare borde vi ha rätt att välja statschef. Istället hänvisas det ofta till tradition. Att vi likväl har en lång tradition att ha en envåldshärskare utan en riksdag baserad på ett partisystem är någonting som samma personer gärna inte pratar om. Det är hyckleri.

Monarkins innebär inskränkningar på personers fri- och rättigheter. Våra kommande monarker har inte möjlighet att själva välja religion eller framtid. Det går emot de grundläggande liberala principerna om alla människors lika värde.

Det är dags att även Estelle och Leonore får möjlighet att själva påverka sin framtid. Dagens system ryms inte i en modern demokrati och istället för att bejaka konservativa krafter bör vi leva upp till de liberala principer som resten av vår konstitution vilar på.

2011 skrev författaren och krönikören Lena Andersson följande ord:

”Monarkin är odemokratisk till sitt väsen även när en demokratiskt vald riksdag underlåter att avskaffa den. Den är det på samma sätt som rasismen är odemokratisk även om den riksdag som stiftar lagar som ej gäller lika för medborgarna är folkvald.”

Hon har rätt. Att undvika att uppmärksamma frågan om republik är en skymf emot demokratin. Påverka. Det är dags för demokrati fullt ut.

Jessica Schedvin, styrelseledamot för Unga Republikaner och medlem i Moderaterna.

Pressmeddelande: Leve den nya spanska republiken!

hejaspanien

I dag tillkännagavs att Spaniens kung abdikerar. De spanska republikanerna har utannonserat demonstrationer i alla spanska städer till klockan 20:00 i kväll för att kräva att monarkin ersätts med en republik.

– Vi stödjer våra spanska vänner i deras krav på republik. De har inte glömt att det var diktatorn Franco som 1947 återupprättade den monarki som hade avskaffats 1931. Monarki är aldrig förenligt med demokrati och jämlikhet. Nu har ett demokratiskt och fritt Spanien möjlighet att avskaffa monarkin, säger Mia Sydow Mölleby, ordförande för Republikanska föreningen.

– Spanien kan bli ett föregångsland bland de sista monarkierna i Europa om de tar steget från monarki till republik. Tidigare har Italien och Grekland infört republik efter folkomröstningar. Jag hoppas att Spanien håller en folkomröstning och att även vi i Sverige får samma möjlighet. Leve den nya spanska republiken, säger Jonas Lundgren, förbundsordförande för Unga republikaner.

Republikanska föreningen är en partipolitiskt obunden förening som verkar för införandet av republik på demokratisk väg: www.repf.se

Unga republikaner är Republikanska föreningens ungdomsförbund och en partipolitiskt obunden organisation som verkar för införandet av republik på demokratisk väg: www.ungarepublikaner.se

Pressmeddelande: ”En kväll för vår demokrati” 19/12

I morgon, torsdagen den 19 december, arrangeras ”En kväll för vår demokrati” på Café Parallell i Stockholm. Samtidigt hålls en hyllningskonsert, ”En kväll för vår drottning”, för Silvia Bernadotte på Oscarsteatern i Stockholm. Vad är viktigast att fira?

– Sverige ska vara ett land där demokrati och jämlikhet inte bara hyllas i ord utan också i handling. Vårt land måste bli en republik. Jag känner inte Silvia Bernadotte och kommer därför inte heller att fira henne. Offentliga ämbeten ska inte gå i arv. Jag hyllar mycket hellre demokratin än en drottning, säger Erik Nordblad, ordförande för Republikanska föreningen Stockholm.

– Drottningar har sin givna plats i kortlekar, på schackbräden samt i historie- och sagoböcker. Att Silvia Bernadotte har fått en offentlig maktposition beror enbart på att ämbetet som statschef går i arv. Det är ett nederlag för alla oss som anser att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket. Ska vi ta demokratin på allvar kan vi varken ha en kung eller en drottning, säger Jonas Lundgren, ordförande för Unga republikaner.

En kväll för vår demokrati” äger rum torsdagen den 19 december klockan 18:00-19:30 på Café Parallell, Hornsgatan 149 nb, StockholM

http://parallelspace.se

Missa inte Dans för demokrati!

Missa inte Unga Republikaners gatufest Dans för demokrati som äger rum 15/9 från kl. 15 på Medborgarplatsen i Stockholm! Stockholm stad arrangerar en hyllningsfest för monarkin. Eftersom det är Internationella demokratidagen den 15/9 tycker vi tillfället är illa valt. Därför svarar Unga Republikaner och Republikanska Föreningens lokalavdelning i Stockholm genom att arrangera en gatufest för demokrati, mot monarki.

Kul utan kung, party utan prinsessa, rave för republik!

Kolla vårt Facebook-event: https://www.facebook.com/events/154380258094110/

Replik: KDU missar framtidståget

Det är intressant att se hur min och Jessica Schedvins artikel om Kristdemokratiska Ungdomsförbundets ställningstagande i fråga om Torekovkompromissen har föranlett ett svar från KDU. Det är dock ett svar som ger intrycket att KDU inte tillgodogjort sig vår debattartikel. KDU menar att Unga Republikaner försvarar Torekovkompromissen. Det stämmer till viss del. Naturligtvis hade det optimala varit att 1974 lägga ner kungahuset, omvandla Sverige till en republik där folkligt inflytande fanns över alla ämbeten i riket. Så blev tyvärr inte fallet. Torekovkompromissen har i mångt och mycket konserverat den svenska monarkin och lagt den i vakumförpackning. Där ligger den nu och väntar på, ja vadå? Bästföre-datumet är passerat med hundratals år.

Samtidigt är det märkligt och obehagligt när KDU vill riva upp Torekovkompromissen till förmån för ett ökat kungligt inflytande. Vad de verkar bortse ifrån är att monarkin redan idag beskär demokratin. Uppenbart är att detta är en situation KDU är komfortabla med och som man ytterligare vill förvärra genom att återinföra ytterligare förlegade traditioner. ”Den politiska makten tillhör givetvis politiskt valda representanter”, skriver KDU men vill samtidigt flytta ansvar som idag tillkommer posten som talman till kungen.

Demokrati och monarki hör inte ihop. Opinionen mot monarkin är stark. Fler och fler inser det odemokratiska och otidsenliga i monarkin. Framtiden tillhör inte kungar och prinsessor, den tillhör folkviljan och demokratin. Det är synd, men det ser ut som att KDU i frågan om Sveriges statsskick helt missar framtidståget.

/Jonas Lundgren, förbundsordförande
Unga Republikaner

KDU:s syn på monarkin oroar

1974 förhandlade socialdemokraterna och de borgerliga partierna fram en kompromiss gällande kungahuset. Kompromissen innebar att kungamakten kraftigt skulle beskäras, monarkins roll är allt sedan dess (i princip) bara ceremoniell. Nu, 39 år senare, vill Kristdemokratiska Ungdomsförbundet avskaffa Torekovkompromissen. I ett hyllningsmeddelande på förbundets hemsida uttlar sig förbundsordförande Sara Skyttedal. Skyttedal säger bland annat: ”KDU vill öka monarkins ceremoniella uppgifter och ge tillbaka monarkin de befogenheter de hade fore 1974”. Detta är i sig en motsägelse. Vad KDU verkar ha missat är att monarkin efter Torekovkomporomissens införande endast har haft ceremoniella uppgifter. Det inflytande som i och med kompromissen lyftes bort från monarkin var främst av politisk art.

Efter detta utspel att Skyttedal meddelat att KDU vill ge tillbaka de ceremoniella uppgifter som kungen hade före 1974. Vi kan meddela att detta bland annat innebär att KDU vill att kungen ska ha en roll vid regeringsbildandet.

I sitt korta men innehållsrika pressmeddelande menar KDU även att de vill ha en höjning av apanaget. Detta motiveras på något vis med att kungen har gjort ett bra jobb och att apanaget dessutom inte prisindexjusteras årligen. Det jävkliga med monarkin, vilket KDU verkar missa, är att oavsett om kungen gjort ett bra eller dåligt jobb så får han behålla sitt jobb. Detta på grund av att vår statschef i Sverige tillsätts genom avel. Som vi förstår KDU:s syn på saken så är detta inte bara en intäkt på att familjen Bernadotte är lite extra bra på att klippa band och inviga saker utan även att de är lite extra predestinerade att ha politiskt inflytande eftersom det är just detta som Skyttedal och KDU vill utvidga genom att avskaffa Torekovkompromissen.

När det gäller apanagehöjningen är det också märkligt att KDU vill ge högre apanage till just hovstaterna eftersom det är det apanaget som ständigt kritiseras för bristande redovisning. Vi ser det som beklagligt att KDU inte vill vara med och utveckla den svenska demokratin och öka det folkliga inflytandet genom införandet av republik.

/Jonas Lundgren, förbundsordförande Unga Republikaner
Jessica Schedvin, förbundsstyrelseledamot Unga Republikaner

Unga Republikaner och Republikanska Föreningen Stockholm arrangerar 15:e september: Dans för demokrati

Den 15/9 arrangerar Stockholm stad en dans på borggården på Stockholm slott för att fira att kungen suttit som Sveriges statschef i 40 år. Unga Republikaner har tagit initativ till en motdans. Vi arrangerar tillsammans med Republikanska Föreningen i Stockholm ett alternativt arrangemang som vi kallar för Dans för demokrati. Namnet kommer sig dels av att vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma att demokrati och monarki inte går ihop och dels av att den 15/9 ironiskt nog är Internationella Demokratidagen.

Vi hoppas ni vill komma och dansa mot monarki och för demokrati! För mer information, se vårt Facebook-event!
https://www.facebook.com/events/154380258094110/

Unga Republikaner i Malmö/Lund

Unga Republikaner har nu kontaktpersoner på 10 orter runt om i Sverige. Senast i raden är Malmö/Lund. Kontaktperson för Unga Republikaner Malmö/Lund är Axel Hallberg.
härfinnsvi20130716

Pressmeddelande: Myndigheterna måste skärpa sig!

Under gårdagen (1/6-2013) publicerade Aftonbladet ett avslöjande om hur dokument och korrespondens som sker mellan kungahuset och olika länsstyrelser inte diarieförs och därmed inte är tillgängliga för journalister, opinionsbildare och intresserad allmänhet. Korrespondensen med kungahuset samt kritiska brev gällande kungahuset från privatpersoner hamnar ibland inne på enskilda tjänstemäns kontor och diarieförs inte.

Myndigheternas hantering av korrespondensen med kungahuset lider av en uppenbarligen osund kultur, och verkar ha gjort så under en lång tid. Man kan fråga sig om detta inte är ett brott mot Offentlighets- och sekretesslagens krav på god sed. Korrespondens med kungahuset måste hanteras som alla andra handlingar och göras tillgängliga för allmänheten. Den myndighetskultur som Aftonbladet berättar om den 1/6-2013 är tveksam ur demokratihänseende och dessutom problematisk för ett förbund som Unga Republikaner, som arbetar med opinionsbildning i statsskicksfrågor. – Med anledning av Aftonbladets avslöjande kräver Unga Republikaner att samtliga svenska myndigheter ser över sina rutiner beträffande kommunikation med kungahuset och åtgärdar eventuella fel, säger Jonas Lundgren, förbundsordförande för Unga Republikaner. – Offentlighetsprincipen är grundläggande för demokratin i Sverige. Att genom hemlighetsmakeri försvåra vår granskning av statskicket är oacceptabelt, menar Emil Claesson, förbundssekreterare för Unga Republikaner. – Vi ser ständigt exempel på hur monarkin särbehandlas på olika sätt. För oss är det självklart att samma regler ska gälla för dem och frågor som berör dem som gäller för alla andra, avslutar Jonas Lundgren

Presskontakt: Jonas Lundgren, förbundsordförande Unga Republikaner Mail: jonas.lundgren@repf.se Telefon: 073 535 7576

Johanna And, pressekreterare Unga Republikaner Mail: johanna.and@luf.se