Unga Republikaner

Aktuellt

Kandidera till vår styrelse

Vi söker dig som vill vara med och leda Unga republikaner det kommande verksamhetsåret! Unga republikaner är partipolitiskt obundna och organiserar dig som är mellan 13-30 år. Kongressen äger rum i Stockholm den 1 oktober 2016.

Styrelsen arbetar aktivt med att påverka debatten för att Sverige ska bli en republik och samlar alla partipolitiska representanter under samma paraply.

Vi ser gärna att du har vana av föreningsarbete och en vilja att kreativt driva frågan om republik.

Skriv ett mejl till valberedning_unga_rep@repf.se senast den 1 september där du kort motiverar varför du passar som ledamot i förbundsstyrelsen för Unga republikaner! Vi söker naturligtvis även valberedning och revisorer.

Du är också varmt välkommen att föreslå personer som du skulle vilja se i styrelsen.

Kontakta gärna vår avgående ordförande Jonas Lundgren för frågor om styrelsearbetet:
Jonas Lundgren
Telefon: 073-535 75 76
Mail: jonas.lundgren@repf.se

Hälsningar från valberedningen
Johan Kovaniemi & Tariq Bacchus

Kongress 2016

Välkommen på Unga republikaners kongress den 1 oktober! Alla medlemmar i Unga republikaner har rösträtt.

På kongressen kommer vi bland annat välja förbundsordförande, välja förbundsstyrelse och diskutera hur vi bäst bildar opinion för republik. Kongressen är din chans som medlem att påverka förbundet, därför är vi måna om att få höra din åsikt.

Vill du vara med i förbundsstyrelsen för Unga republikaner?
– Skicka ett mejl till valberedning_unga_rep@repf.se senast den 1 september där du kort motiverar varför du passar som ledamot i förbundsstyrelsen för Unga republikaner!
Vi söker naturligtvis även valberedning och revisorer. Du kan även föreslå andra personer än dig själv för uppdrag inom förbundet.

Har du synpunkter på föreningens arbete?
– Skriv en motion och skicka den senast den 1 september till ungarepublikaner@repf.se!

Plats: Unga republikaners och Republikanska föreningens kansli, Karlbergsvägen 86 B, 4 tr., Stockholm
Tid: Lördagen den 1 oktober 2016 kl. 14:00 till kl. 16:00
Facebook: www.facebook.com/events/620363888128448/
Frågor: Maila ungarepublikaner@repf.se

Med vänliga hälsningar
Jonas Lundgren,
avgående förbundsordförande

Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse för Unga Republikaner verksamhetsåret 2014-2015

Jonas Lundgren
Föreslagen som: förbundsordförande (omval)
Ort: Stockholm
Sysselsättning: Politisk sekreterare

Jessica Schedvin
Föreslagen som: vice förbundsordförande (omval)
Ort: Stockholm
Sysselsättning: Studerande

Anton Hammar
Föreslagen som: ledamot (nyval)
Ort: Östersund
Sysselsättning: Ombudsman

Mats Jonsson
Föreslagen som: ledamot (nyval)
Ort: Ystad
Sysselsättning: Studerande

Per Pettersson
Föreslagen som: ledamot (nyval)
Ort: Stockholm
Sysselsättning: Kommunikatör

Linnea Wallsson
Föreslagen som: ledamot (nyval)
Ort: Umeå
Sysselsättning: Studerande

Anna Rosenius
Föreslagen som: ledamot (nyval)
Ort: Stockholm
Sysselsättning: Arbetar inom demensvården

För valberedningen
/Tariq Bacchus och Johan Kovaniemi

Pressmeddelande från UngRep & RepF: Kungliga bröllop är pr-jippon

I dag tillkännagavs att bröllopet mellan Carl Philip Bernadotte och Sofia Hellqvist kommer att äga rum den 13 juni. Eftersom det inte är någon statsangelägenhet att statschefens son gifter sig borde bröllopet ha fått vara en privat angelägenhet, men hovet har valt att göra det så offentligt som möjligt.

– Kungafamiljen gör medvetet sina privata tillställningar till offentliga pr-jippon. Det är en strategi för att behålla det politiska inflytande och de ekonomiska fördelar som de själva får genom monarkin. För med glitter och glamour kan de öka sin popularitet och flytta fokus från en angelägen diskussion om framtidens statsskick, säger Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby.

– Media, inte minst public service, uppvisar sina sämsta sidor när det gäller fjäsk och inställsamhet för kungligheterna. Samtidigt är det uppenbart att när strålkastarljuset riktas mot kungahuset så visas denna institutions otidsenlighet och absurditet. Offentliga ämbeten ska inte gå i arv, säger Jonas Lundgren, förbundsordförande för Unga republikaner.

Praktiskt inför kongressen

Kandidera till förbundsstyrelsen

Alla medlemmar har rätt att kandidera till förbundsstyrelsen för Unga Republikaner. Att sitta i förbundsstyrelsen är ett kul och varierande uppdrag. Du behöver inte vara styrelseproffs eller beredd att lägga 24 timmar per dygn på uppdraget! För att kandidera ska du skicka din ansökan till valberedning_unga_rep@repf.se. Det är bra om du skickar din ansökan så snart som möjligt. Frågor om uppdraget kan besvaras av förbundsordförande Jonas Lundgren, jonas.lundgren@repf.se.

Resa och boende

Unga Republikaner är inget rikt ungdomsförbund. Vi har inte möjlighet att bekosta resor till kongressen för medlemmar ute i landet. Däremot kommer det finnas möjlighet att delta i kongressen vi Skype. Är du intresserad av att delta på det sättet kan du maila till Jessica Schedvin, jessica.schedvin@gmail.com. För långväga medlemmar kommer vi inte kunna stå för några boendekostnader heller. Eventuellt kan vi ordna fram ett fåtal sängplatser hos medlemmar.

Kongresshandlingar
Handlingar mailas till anmälda kongressdeltagare senast två veckor innan kongressen. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan kongressen. Motioner mailas till jonas.lundgren@repf.se.

Här finns verksamhetsberättelse för föregående år att ta del av: Verksamhetsberättelse 2013-2014

Kallelse till kongress

Härmed kallas medlemmar i Unga Republikaner till kongress 3/11 kl. 18:00 i Stockholm. Kongressen äger rum på Republikanska Föreningens kansli på Karlbergsvägen 86B.

Logga

Kära medlem,

Det har gått längre tid än planerat sedan förra kongressen. Många av oss har ju fler järn i elden än bara det republikanska. Men nu är det dags. Jag vet att du säkert tycker att det skett lite för lite i Unga Republikaner de senaste månaderna men ibland är det så det blir. Vi har under verksamhetsåret dock byggt ut vårt nät av kontaktpersoner, synts och hörts i media och haft ett antal aktiviteter, bland annat ordnade vi Dans för demokrati på Medborgarplatsen i Stockholm.

Nu hoppas vi på ännu ett givande verksamhetsår i arbetet för ett demokratiskt Sverige där folket ges rätt att välja så a företrädare på alla nivåer! Det är dags för en systemuppdatering!

Vi ses på kongressen

/Jonas Lundgren, förbundsordförande

Krönika: Republik är en rättvisefråga

Monarkin upphör aldrig att fascinera. Inte som institution, som institution är den själsligt död och att den alls finns kvar är ett tecken på att tiden på många vis är ur led. Men monarkin fascinerar som bastiljon för ett system som ingen vettig människa försvarar idag. Ett system där man är mer värd beroende på sin härkomst.

I söndags döptes prinsessan Leonore. En mindre ceremoni än när prinsessan Estelle döptes men ändå en ”privat middag” med ett hundratal gäster. Media gick som vanligt i spinn i en helt okritisk och ganska grund analys av klänningar, tigrar och smycken, ordnar, medaljer och utmärkelser. Det som var uppseendeväckande denna gång var att media inte ens gjorde några tafatta försök att balansera bevakningen genom att ta upp frågan om det svenska statsskicket. Sådana diskussioner brukar åtminstone ha viss balans eftersom det måste finns någon typ av motpart. I många lagen har jag själv fått vara ställföreträdande festförstörare och i TV eller spalter fått lägga ut texten om det otidsenliga och orimliga i arvsmonarkin. Så inte denna gång. Vare sig jag eller någon annan republikan fick den möjligheten. Det här är signifikant för hur media fortfarande hyser en underdånighet gentemot kungahuset.

jag har en släkting som i hela sitt liv varit ett skolexempel på att livet inte är rättvist. Hon är också en ivrig förkämpe för att vi ska ha ett samhälle där vi hjälps åt och delar på de bördor som finns. Ändå hyser hon, i likhet med media, en vördnad för monarkin. Så förhåller det sig med många. Orsaken är väl antagligen att monarkin alltid har funnits där som en trygg hamn när förändringens vindar blåst. Samhället har utvecklats åt ett håll vars främsta signum är ”in med det nya, ut med det gamla”. Det har genomsyrat allt från reformen då Sverige fick enkammarriksdag till rivningen av Klarakvarteren i Stockholm. Utvecklingen har trots allt gått från ett orättfärdigt samhälle till mer av rättfärdighet och rättvisa. Men monarkin har isolerats från detta ock är alltjämt ett orättvisans fäste. Att det inte får förbli så är vi väl många som är överens om. Men vi måste jobba för det tillsammans. Gå med i Unga Republikaner för rättvisans skull du också!

/Jonas Lundgren, förbundsordförande för Unga Republikaner och medlem i Vänsterpartiet

Krönika: Demokratisering av statsskicket är en frihetsfråga

Det är få tillfällen som det är så uppenbart vilka förlegade traditioner som monarkin står för som idag. Idag har vi under hela dagen kunnat följa den exponering som två barn utsätts för – utan att själva ha kunnat vare sig välja eller påverka det.

Nationaldagen är en dag då det är passande att uppmärksamma att vi i Sverige lever i en demokrati där både du och jag har rätt att tycka vad vi vill. Det är någonting att värna. Det är även dags att utöka demokratiseringen och gå fullt ut. Det är dags att Sverige byter statsskick till republik.

Monarki och frihet är varandras motpoler. Unga Republikaners antagonister talar ofta om att värna historien, seder och traditioner, men att maniskt hålla fast vid odemokratiska principer är inte värdigt en demokrati. Vi har rätt till någonting bättre.

Lika mycket som vi har rätt att välja skola, arbete, bostadsort och politiska företrädare borde vi ha rätt att välja statschef. Istället hänvisas det ofta till tradition. Att vi likväl har en lång tradition att ha en envåldshärskare utan en riksdag baserad på ett partisystem är någonting som samma personer gärna inte pratar om. Det är hyckleri.

Monarkins innebär inskränkningar på personers fri- och rättigheter. Våra kommande monarker har inte möjlighet att själva välja religion eller framtid. Det går emot de grundläggande liberala principerna om alla människors lika värde.

Det är dags att även Estelle och Leonore får möjlighet att själva påverka sin framtid. Dagens system ryms inte i en modern demokrati och istället för att bejaka konservativa krafter bör vi leva upp till de liberala principer som resten av vår konstitution vilar på.

2011 skrev författaren och krönikören Lena Andersson följande ord:

”Monarkin är odemokratisk till sitt väsen även när en demokratiskt vald riksdag underlåter att avskaffa den. Den är det på samma sätt som rasismen är odemokratisk även om den riksdag som stiftar lagar som ej gäller lika för medborgarna är folkvald.”

Hon har rätt. Att undvika att uppmärksamma frågan om republik är en skymf emot demokratin. Påverka. Det är dags för demokrati fullt ut.

Jessica Schedvin, styrelseledamot för Unga Republikaner och medlem i Moderaterna.

Pressmeddelande: Leve den nya spanska republiken!

hejaspanien

I dag tillkännagavs att Spaniens kung abdikerar. De spanska republikanerna har utannonserat demonstrationer i alla spanska städer till klockan 20:00 i kväll för att kräva att monarkin ersätts med en republik.

– Vi stödjer våra spanska vänner i deras krav på republik. De har inte glömt att det var diktatorn Franco som 1947 återupprättade den monarki som hade avskaffats 1931. Monarki är aldrig förenligt med demokrati och jämlikhet. Nu har ett demokratiskt och fritt Spanien möjlighet att avskaffa monarkin, säger Mia Sydow Mölleby, ordförande för Republikanska föreningen.

– Spanien kan bli ett föregångsland bland de sista monarkierna i Europa om de tar steget från monarki till republik. Tidigare har Italien och Grekland infört republik efter folkomröstningar. Jag hoppas att Spanien håller en folkomröstning och att även vi i Sverige får samma möjlighet. Leve den nya spanska republiken, säger Jonas Lundgren, förbundsordförande för Unga republikaner.

Republikanska föreningen är en partipolitiskt obunden förening som verkar för införandet av republik på demokratisk väg: www.repf.se

Unga republikaner är Republikanska föreningens ungdomsförbund och en partipolitiskt obunden organisation som verkar för införandet av republik på demokratisk väg: www.ungarepublikaner.se

Pressmeddelande: ”En kväll för vår demokrati” 19/12

I morgon, torsdagen den 19 december, arrangeras ”En kväll för vår demokrati” på Café Parallell i Stockholm. Samtidigt hålls en hyllningskonsert, ”En kväll för vår drottning”, för Silvia Bernadotte på Oscarsteatern i Stockholm. Vad är viktigast att fira?

– Sverige ska vara ett land där demokrati och jämlikhet inte bara hyllas i ord utan också i handling. Vårt land måste bli en republik. Jag känner inte Silvia Bernadotte och kommer därför inte heller att fira henne. Offentliga ämbeten ska inte gå i arv. Jag hyllar mycket hellre demokratin än en drottning, säger Erik Nordblad, ordförande för Republikanska föreningen Stockholm.

– Drottningar har sin givna plats i kortlekar, på schackbräden samt i historie- och sagoböcker. Att Silvia Bernadotte har fått en offentlig maktposition beror enbart på att ämbetet som statschef går i arv. Det är ett nederlag för alla oss som anser att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket. Ska vi ta demokratin på allvar kan vi varken ha en kung eller en drottning, säger Jonas Lundgren, ordförande för Unga republikaner.

En kväll för vår demokrati” äger rum torsdagen den 19 december klockan 18:00-19:30 på Café Parallell, Hornsgatan 149 nb, StockholM

http://parallelspace.se

Missa inte Dans för demokrati!

Missa inte Unga Republikaners gatufest Dans för demokrati som äger rum 15/9 från kl. 15 på Medborgarplatsen i Stockholm! Stockholm stad arrangerar en hyllningsfest för monarkin. Eftersom det är Internationella demokratidagen den 15/9 tycker vi tillfället är illa valt. Därför svarar Unga Republikaner och Republikanska Föreningens lokalavdelning i Stockholm genom att arrangera en gatufest för demokrati, mot monarki.

Kul utan kung, party utan prinsessa, rave för republik!

Kolla vårt Facebook-event: https://www.facebook.com/events/154380258094110/

Replik: KDU missar framtidståget

Det är intressant att se hur min och Jessica Schedvins artikel om Kristdemokratiska Ungdomsförbundets ställningstagande i fråga om Torekovkompromissen har föranlett ett svar från KDU. Det är dock ett svar som ger intrycket att KDU inte tillgodogjort sig vår debattartikel. KDU menar att Unga Republikaner försvarar Torekovkompromissen. Det stämmer till viss del. Naturligtvis hade det optimala varit att 1974 lägga ner kungahuset, omvandla Sverige till en republik där folkligt inflytande fanns över alla ämbeten i riket. Så blev tyvärr inte fallet. Torekovkompromissen har i mångt och mycket konserverat den svenska monarkin och lagt den i vakumförpackning. Där ligger den nu och väntar på, ja vadå? Bästföre-datumet är passerat med hundratals år.

Samtidigt är det märkligt och obehagligt när KDU vill riva upp Torekovkompromissen till förmån för ett ökat kungligt inflytande. Vad de verkar bortse ifrån är att monarkin redan idag beskär demokratin. Uppenbart är att detta är en situation KDU är komfortabla med och som man ytterligare vill förvärra genom att återinföra ytterligare förlegade traditioner. ”Den politiska makten tillhör givetvis politiskt valda representanter”, skriver KDU men vill samtidigt flytta ansvar som idag tillkommer posten som talman till kungen.

Demokrati och monarki hör inte ihop. Opinionen mot monarkin är stark. Fler och fler inser det odemokratiska och otidsenliga i monarkin. Framtiden tillhör inte kungar och prinsessor, den tillhör folkviljan och demokratin. Det är synd, men det ser ut som att KDU i frågan om Sveriges statsskick helt missar framtidståget.

/Jonas Lundgren, förbundsordförande
Unga Republikaner